ஈமு கோழிப் பற்றிய சில பொதுவான கருத்துக்கள்

தோற்றம்
ஆஸ்திரேலியா
குடும்பம்
ராட்டைட்
பயன்கள்
எண்ணெய், இறைச்சி, தோல் மற்றும் இறகுகள்
வாழ்நாள்
30 வருடங்கள்
பொரிக்கும் போது குஞ்சின் எடை
400-450 கி
முதிர்ந்த கோழியின் உடல் எடை
50-70 கிகி
உயரம்
5-6 அடி
பருவமடையும்
வயது
18-24 மாதங்கள்
விற்பனை
வயது
15-18 மாதங்கள்
பாலின விகிதம்
1:1
ஓடும் வேகம்
60 கிமீ / மணிக்கு
ஆண்டொன்றிற்கு ஒரு கோழி இடும்
முட்டைகள்
50 முட்டைகள்
இனச்சேர்க்கை
வயது
2-40 வருடங்கள்
அடைகாக்கும் காலம்
50-54 நாட்கள்
முட்டையின் எடை
680 கிராம்
இடஅளவு
ஒரு இனச்சேர்க்கை ஜோடிக்கு 100×25
அடி
ஈமு கோழியைப் பிடிப்பதற்கு
தோலினால் ஆன கையுறை
This entry was posted in ஈமு கோழி வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

5 Responses to ஈமு கோழிப் பற்றிய சில பொதுவான கருத்துக்கள்

 1. m.joseph raj says:

  ஈமு கோழிப் பற்றிய சில பொதுவான கருத்துக்கள்
  Posted on October 10, 2010 by admin
  தோற்றம் ஆஸ்திரேலியா
  குடும்பம் ராட்டைட்
  பயன்கள் எண்ணெய், இறைச்சி, தோல் மற்றும் இறகுகள்
  வாழ்நாள் 30 வருடங்கள்
  பொரிக்கும் போது குஞ்சின் எடை 400-450 கி
  முதிர்ந்த கோழியின் உடல் எடை 50-70 கிகி
  உயரம் 5-6 அடி
  பருவமடையும்
  வயது 18-24 மாதங்கள்
  விற்பனை
  வயது 15-18 மாதங்கள்
  பாலின விகிதம் 1:1
  ஓடும் வேகம் 60 கிமீ / மணிக்கு
  ஆண்டொன்றிற்கு ஒரு கோழி இடும்
  முட்டைகள் 50 முட்டைகள்
  இனச்சேர்க்கை
  வயது 2-40 வருடங்கள்
  அடைகாக்கும் காலம் 50-54 நாட்கள்
  முட்டையின் எடை 680 கிராம்
  இடஅளவு ஒரு இனச்சேர்க்கை ஜோடிக்கு 100×25
  அடி
  ஈமு கோழியைப் பிடிப்பதற்கு தோலினால் ஆன கையுறை

 2. Gopinath.N.V says:

  pls send me the Address and contact details to my mail..My mail id gopivijay.n@gmail.com
  waiting for ur reply

 3. I LIKE FOR EMU FOROM PLEASE CONTECT MY MOBLE NO 9488377581 Email ID avms6595@gmail.com

 4. PLESAE CONTECT MOBLE NO 9488377581 E mail avms6595@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*