உணவு மற்றும் நீர் தேவை

emu_feeding
தீவன ஊட்டம்

emu_watering
நீர்த் தொட்டி
10 பறவைகளுக்கு 1 நீர்த்தொட்டி மற்றும் 2 தீவனத்தொட்டி பயன்படுத்தப்படவேண்டும். குடிநீருக்கு 10 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இரும்பு வாளிகள் உபயோகிக்கலாம். நீர் சுத்தமானதாகவும், பாக்டீரியாக்கள் அற்றதாக இருக்கவேண்டும். நீரை முன்பே அதன் தன்மையை சோதித்து பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் போன்ற தீவன ஊக்கிகள் பயன்படுத்துதல் நன்று. நீரின் கலங்கல் தன்மையை நீக்க ஆலம் பயன்படுத்தலாம். ஒரு வளர்ந்த ஈமுவிற்கு 6-7 லிட்டர் தண்ணீர்  நாளொன்றுக்குத் தேவைப்படுகிறது. நீர்த்தொட்டிகள் இரவிலும் கூட நீர்த் தேவைப்படும் அளவு தூய்மையாக இருக்குமாறு பராமரிக்கவேண்டும். தீவனமானது காலை 7.00 மணியிலிருந்து 11.30 மணி வரையிலும் பிற்பகல் 3லிருந்து மாலை 6.30 மயி வரையிலும் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் மட்டுமே கொடுத்தல் வேண்டும். காய்கள், இலை தழைகள் போன்றவற்றையும் நன்கு நறுக்கிக் கொடுக்கலாம்.

This entry was posted in நீர் மற்றும் தீவன மேலாண்மை. Bookmark the permalink.

5 Responses to உணவு மற்றும் நீர் தேவை

 1. a.velumani says:

  super

 2. somasunadram p says:

  i need the complete deatils for emu to start our project kindly considar & advise

 3. RSBK says:

  i need the complete deatils for emu to start our project kindly considar & advise

 4. JEYARAMCHANDER says:

  I need the complete deatils for emu to start the project. So, i request you to consider & guide me

 5. JEYARAMCHANDER says:

  excellent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*