காலில் ஏற்படும் கோளாறுகள்

ஈமுக் கோழிகளில் அவற்றின் காலில் ஏற்படும் கோளாறுகள் ஒரு பிரச்சினை ஆகும். இது கால்சியம் / பாஸ்பரஸ் சீரற்ற நிலையில் இருப்பதாலோ, மெத்தியோனைன் பற்றாக் குறையினாலோ ஏற்படும். தாய்வழி ஊட்டச்சத்து மூலமாகக் கூட ஏற்படலாம். ஓ மெல்லி என்பவர் கலவைத் தீவனத்தை இரு வேளையாகப் பிரித்து மொத்தம் 4 மணி நேரத்தில் கொடுக்கும் போது இவ்வகைப் பிரச்சனைகளைக் குறைக்க முடியும் என்று கூறியுள்ளனர். பல ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டே இருப்பினும் இந்நோயைத் தடுக்க சிறந்த முறைகள் எதுவும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.

கலவைப் பொருட்கள் (%)
ஆரம்பம் வளரும் போது இறுதியில்
வெள்ளைச் சோளம் 34.7 30.9 31.6
கோதுமை 36.0 30.0 30.0
இறைச்சி  மற்றும் எலும்புத் துகள் (55%) 10.3 10.0 10.1
சோயாபீன் தூள் (45%) 3.2
சூரியகாந்தித் தூள் (32 %) 9.9 8.6 6.7
பருத்தி விதைகள் 2.9
மில்ரன் 15.0 15.0
லியூசர்ன் தூள் 2.9 1.1
சுண்ணாம்புக்கல் 1.8 1.5 1.5
உப்பு 0.28 0.21 0.20
டிஎல் மெத்தியோனைன் 0.23 0.19 0.17
எல் லைசின் ஹெச்சிஎல் 0.23 0.17 0.11
விட்டமின் மற்றும் தாதுக் கலவை 0.50 0.50 0.50
This entry was posted in நீர் மற்றும் தீவன மேலாண்மை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*